2012-08-20

Augusztus 20-ai ünnepség a nagykövetségen


Magyarország Nagykövetsége szívesen látja a Norvégiában tartózkodó magyarokat első, szent királyunk, az államalapító ünnepén, 2012. augusztus 20-án, hétfőn, du. 6 órakor a Nagykövetség épületében (Sophus Lies gate 3, 0244 Oslo).
Az ünnepi megemlékezés keretében Kovács Ferenc, a Filmklub vezetője ismerteti az "István, a király" rockoperából készült filmet, majd részleteket mutat be az alkotásból.
Jeszenszky Géza nagykövet történelmi bevezetőjét Vörös Tamás ideiglenes
 ügyvivő olvassa fel.

 „Első, szent királyunk több mint tiszteletet érdemlő hagyomány. Tettei,
 gondolatai ezer éven át ösztönzést és iránytűt jelentettek, kritikus
 helyzetekben a nép ösztönösen is Hozzá fordult imával, énekekkel.
 Hagyományos napját, augusztus 20-át, a rendszerváltozás, az
 Antall-kormány tette első számú állami ünnepünkké. 1990 után újjá
 kellett építeni a kommunizmus által tönkretett országot, s ennek
 külpolitikai vetülete rímelt Szent István külpolitikájára: (újra)
 csatlakozni a Nyugathoz.
 Az Európai Unióból és a NATO-ból kimaradva éppen a magyar függetlenség
 veszne el, mert ki lennénk szolgáltatva közeli és távolabbi
 hatalmaknak, előbb-utóbb ismét orosz érdekszférába kerülnénk, és
 tartóssá válna az a ma még létező nagy különbség, az a „jóléti fal” is,
 ami fennáll köztünk és nyugati szomszédjaink között. Nekünk is hinnünk
 kell a Nyugatban, nem annak mai gyarló megvalósulásában, hanem az
 ideálisban, amiért harcoltunk, ami ösztönözte költőinket, íróinkat,
 államférfiainkat. Magyarország újra fölemelkedhet, ha igazán akarjuk.”
 Kérjük részvételüket a mission.osl@mfa.gov.hu e-mail címen jelezni
 szíveskedjenek. Ülőhelyeket korlátozott számban, a bejelentkezés
 sorrendjében tudunk biztosítani.