2019-02-23

MBK közgyűlés

Meghívó a norvégiai Magyarok Baráti Köre közgyűlésére
2019. február 23-án szombaton 18 órakor
Hely: Fridtjof Nansens vei 18, 0369 Oslo

Napirend
  1. A közgyűlés megnyitása
  2. A napirend és a közgyűlés meghirdetésének jóváhagyása
  3. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  4. Évi beszámoló - 2018
  5. Pénztári beszámoló - 2018
  6. Munkaterv 2019-re
  7. Költségvetés 2018-re
  8. Írásban tett javaslatok ismertetése
  9. Választás
  10. Hozzászólások
Az írásbeli javaslatokat – az alapszabály értelmében – 2 héttel a közgyűlés előtt kell eljuttatni az MBK-hoz: magyarok.norvegia@gmail.com

Mindenkit szeretettel várunk!