2012-04-13

MAGYAR FILMKLUB - Kosztolányi Dezsô sorozat III. rész


Magyarország oslói Nagykövetsége épületében
(Sophus Lies gate 3.) 
2012, április 13 - 6:00du.
TRIANON ÉS A MAGYAR IRODALOM
Kovács Ferenc filmestje


  “...az írók nem egyszer szülôföldjüket, szülôvárosukat vagy ifjúságuk szeretett színhelyét veszítették el a trianoni döntéssel: Kosztolányi Szabadkát, Szabó Dezsô Kolozsvárt, Tóth Arpád Aradot, Bodor Aladár Losoncot. De Juhász Gyula és Krúdy Gyula is elveszítették azokat a városokat, amelyek ifjúságuk otthonai voltak: Juhász Nagyváradot, Krúdy a szepességi városokat. Móricz Zsigmond is elveszítette azt az Erdélyt, amely munkásságának és eszmélkedésének egyik ihletôje volt...” (Pomogáts Béla) 

a vetítésre kerülô film történelmi hátterérôl
Jeszenszky Géza történész, nagykövet tart ismertetôt