2012-06-14

Magyar nyelvünk eredete és jövője


Kedves Honfitársaim!
Mint sokan tudják, jún. 6-án a Vénusz bolygó áthaladt a Nap korongja előtt. Ezt a ritka jelenséget 1769-ben, 243 évvel ezelőtt  az észak-norvégiai Vardø városkában, ahol a Nap nyáron nem nyugszik le, Hell Miksa és Sajnovics János, két magyar tudós,  csillagász, VII.  Keresztély dán-norvég király meghívására – viszontagságos utazás után - a helyszínen tanulmányozta.
Legfontosabb eredményük a Nap-Föld távolság kiszámítása volt, de magyar szempontból annak volt igen nagy jelentősége, hogy a környék lapp (saját nevükön számi) lakóit megfigyelve megállapították, hogy nyelvük sok tekintetben hasonló a magyarhoz. Sajnovics könyvet is írt felfedezésükről, ami “Demonstratio idioma ungarorum et lapponum idem esse” címmel 1770-ben meg is jelent Bécsben, ezzel megalapozva a finnugor-magyar nyelvrokonság tételét.
 Gyönyörű nyelvünk finn-ugor gyökereit nincs okunk tagadni vagy szégyellni, és ez nem ütközik azzal a ténnyel, hogy őseink a Honfoglalás előtti századokban török (türk) népek között éltek. A magyar nyelv eredete is fontos kérdés, még fontosabb azonban nyelvünk jövője. Ezekről tart előadást É. Kiss Katalin budapesti nyelvészprofesszor június 14-én, csütörtökön este 6-kor. Címe:  'A magyar nyelv múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Finnugor nyelv-e? Romlik-e? Fennmarad-e?'
 Az előadáson és az azt követő beszélgetésen (Sophus Lies gate 3, 0244 Oslo) örömmel látja
 Jeszenszky Géza nagykövet

Kérjük, hogy részvételüket a mission.osl@mfa.gov.hu email címen jelezni szíveskedjenek.