2012-10-06

Aradi emlékest - Történelmi Filmklub 2. részMagyarország Nagykövetsége szívesen látja
a Norvégiában tartózkodó magyarokat
2012. október 6.-án, szombaton, 18 órakor a Nagykövetség épületében
(Sophus Lies gate 3, 0244 Oslo).

Kovács Ferenc, a Filmklub vezetője részletek bemutatásával ismerteti az aradi vértanukról készült filmeket.

Jeszenszky Géza nagykövet mond történelmi bevezetőt.Október 6-a nemzeti gyásznap, az Aradon kivégzett 13 honvédtábornokra és a többi, mintegy 150 kivégzettre, a sokévi várfogságra ítéltekre, a vereségben is felemelő szabadságharcra emlékezünk. Egy másik fekete betűs nap, a mohácsi csata kapcsán írta Ottlik Géza: „Fura dolognak látszik talán, vereséget megünnepelni, de hát aki a győzelmét ünnepelhette volna itt most, a hatalmas ottomán világbirodalom, már nem volt meg. A tatároknak is nyomuk veszett, sőt időközben, szinte a szemünk láttára, a szívós Habsburg-császárságnak is. Megszoktuk hát, hogy egyedül ünnepelgessük vesztett nagy csatáinkat, melyeket túléltünk. Talán azt is megszoktuk, hogy a vereséget izgalmasabb, sűrűbb anyagból való és fontosabb dolognak tartsuk a győzelemnél – mindenesetre igazibb tulajdonunknak.”                         
         Az 1848/49-es szabadságharcot nem az osztrákok ellen vívtuk, hanem  a bécsi Habsburg-udvar hadserege ellen, az 1848. április 11-én a király által szentesített törvények, egy önmagát korszerű elvek alapján kormányzó Magyarország védelmében. A magyarok mellett szép számú német, szlovák és román anyanyelvű katonából álló honvédsereg 1849. május végére szabaddá tette az ország legnagyobb részét, de az orosz cár által Ferenc József császár segítségére küldött túlerővel szemben nem volt esélye a győzelemre. A megtorlás súlyossága megdöbbentette a világot és felmagasztalta a legyőzöttet. 18 évvel később azonban a magyarok ügye elégtételt kapott, 1848 törvényei életbe léptek. Ezért joggal mondjuk, hogy hőseink nem haltak hiába.” (JG)