2014-11-15

Oslos største messe for Kunst, Håndverk og Design i Athletica Domus

Foredrag om eggets - og ikonenes historie ved

Erzsebeth Røkenes

15.11 og 16.11 10:00-17:00

Se mer her